Groener wordt het niet?
Milieu is altijd actueel!

▸ HERMA beschermt hulpbronnen

▸ HERMA produceert milieuvriendelijk

▸ HERMA optimaliseert de CO2-balans

Duurzaamheid zit ons in het bloed

Verantwoordelijkheid nemen voor het milieu is een voortdurend proces van analyse, informatie en controle, om de natuurlijke bestaansvoorwaarden te behouden.


Gecertificeerd energiebeheer

HERMA heeft zijn energiebeheer volgens ISO 50001 laten certificeren. Dat verplicht ons om per productie-eenheid minder energie te verbruiken en minder klimaatrelevante gassen uit te stoten. 

Over het certificaat


Energiebesparende korte lijnen

Onze hoofdvestiging in Filderstadt is opgezet voor een productie met zo kort mogelijke lijnen. Dat bespaart energie – ook omdat zo de uitval vanwege door transport veroorzaakte schades kan worden vermeden en daardoor minder nawerkzaamheden nodig zijn.


Klimaatneutraal werken

Niet meer benodigd gesiliconiseerd ondergrondpapier recyclen we via Cycle4Green. Daarvan wordt opnieuw ondergrond- of etikettenpapier gemaakt. Omdat daarvoor minder nieuwe papiervezels nodig zijn, daalt de CO2-uitstoot: Ons complete voertuigenpark rijdt zo goed als klimaatneutraal.


Milieucertificaat

Hout is een regeneratieve, klimaatvriendelijke grondstof voor papier. HERMA hecht grote waarde aan een duurzaam beheer van bossen. Daarom is al ons papier gecertificeerd volgens de erkende criteria van de keurmerken FSC® (C110972) en PEFC (04-32-0942).


Blauwe Engel

Ook recycling kan heel wit zijn: dat laten onze recycling-etiketten van 100% oud papier zien. Een bijzonder hoge witheidsgraad van ISO 97% (CIE 133) en de onderscheiding met de Blauwe Engel spreken voor zich.


Oplosmiddelvrije hechtlijmen

Als een van de eerste bedrijven in de branche hebben wij oplosmiddelvrije hechtlijmen op waterbasis en chloorvrij gebleekt papier toegepast in de etikettenproductie.


100% ecostroom

Wij fabriceren onze etiketten sinds 2015 compleet met ecostroom, die voor 100 procent uit waterkracht wordt gewonnen. Per jaar bespaart HERMA daarmee ongeveer 8.000 ton CO2.