Veel gestelde vragen

 

 

 • Bestand/Afdrukken
  • Hoe bewaar ik documenten op mijn harde schijf?

   Opslaan op de harde schijf

   Voor het geval dat u uw opgemaakte etiket op een later tijdstip voor verdere bewerking nodig hebt, kunt u het document lokaal opslaan door in het menu 'Bestand - Opslaan op harde schijf' te selecteren. Bij het opslaan wordt er een download gegenereerd die u naar uw lokale computer kunt halen en opslaan (extensie bestand: '.eao').

   Het bewerken met een lokaal programma is niet mogelijk.

    

    

    

  • Hoe sla ik documenten online op?

   Online opslaan

   Indien u uw opgemaakte etiket op een later tijdstip voor verdere bewerking nodig hebt, slaat u het online op door het menu 'Bestand - Online opslaan' te selecteren. Er wordt een venster geopend waarin u de titel van de lay-out en een beschrijving kunt ingeven.

   Opmerking: Om opgemaakte etiketten online op te slaan, moet u in de EtikettenAssistent online zijn aangemeld.

    

    

    

    

    

  • Hoe druk ik documenten af?

   Afdrukken

   Selecteer in het menu 'Bestand - Afdrukken' of direct het menupunt 'Afdrukken'. Er wordt een PDF-document aangemaakt dat u naar uw lokale computer moet downloaden. De button 'Afdrukken' in het geopende venster laadt het PDF-document automatisch in de Adobe Reader en u ziet het etikettenvel op het beeldscherm – een goede gelegenheid om vóór het afdrukken te controleren of alles aan uw wensen voldoet.

   Nu kunt u uw PDF-document op de bekende manier via de Adobe Reader op een passend etikettenvel afdrukken.

   Om ervoor te zorgen dat de etikettenopmaak exact op het vel wordt geplaatst, stelt de HERMA EtikettenAssistent online de printerinstelling van de Adobe Reader automatisch in op 'Aan pagina aanpassen = geen'.

   Opmerking: de stanslijnen van de etiketten worden niet naar de PDF gekopieerd, omdat ze anders mee afgedrukt zouden worden.

   Moet de PDF in de webbrowser worden geopend, dan moet u deze eerst op uw lokale computer opslaan. Print niet vanuit het browservenster, omdat er anders verschuivingen kunnen optreden.

    

    

    

  • Hoe kan ik terugkeren naar de startpagina?

   Terugkeren naar de startpagina

   Selecteer het menu 'Bestand - Sluiten/Startpagina' of gebruik de button 'Terug naar het overzicht' onder de taalkeuze om het actuele etiket te sluiten en terug te keren naar de startpagina.

    

    

    

    

  • Hoe maak ik mijn selectie ongedaan?

   Markering opheffen

   U kunt uw selectie ongedaan maken door in een leeg gedeelte binnen het etiket te klikken.

    

    

    

    

 • Opmaken
  • Hoe voeg ik een tekst in?
  • Hoe kan ik op mijn etiket verschillende tekstgroottes gebruiken?

   Verschillende tekstgroottes

   Let op dat er per tekstveld slechts één lettergrootte mogelijk is. Wenst u een tekst in een andere lettergrootte, maak dan hiervoor een apart tekstveld aan.

   Tip: Maak gebruik van het raster om de verschillende tekstvelden gelijk uit te lijnen.

    

    

    

  • Hoe verander ik de teksteigenschappen?

   Teksteigenschappen veranderen

   Selecteer het gewenste tekstobject door in het tekstobject te klikken. Onder het menu ziet u nu de symbolen voor de teksteigenschappen. U kunt hier het lettertype, de lettergrootte, de letterstijl en de letterkleur bewerken.

   Actieve tekstobjecten worden met 4 symbolen omkaderd. Met deze symbolen kunt u het tekstobject wissen (linksboven), draaien (rechtsboven), de grootte veranderen (rechtsonder) en de uitlijning en het objectniveau (linksonder) veranderen.

    

    

    

  • Hoe lijn ik een tekst uit?

   Tekstuitlijning veranderen

   Selecteer het gewenste tekstobject door in het tekstobject te klikken. Om de tekstuitlijning in het tekstveld te veranderen, selecteert u in de teksteigenschappen onder het menu de gewenste tekstuitlijning.

   Kies om het totale tekstobject op het etiket uit te lijnen het eigenschappen-symbool dat zich bij de linker benedenhoek van het actieve tekstveld bevindt. Hier kunt u de horizontale en de verticale positionering van het tekstveld instellen.

   Tip: Links naast uw etiket kunt u het raster instellen, het raster helpt u bij het uitlijnen van elementen.

    

    

    

  • Hoe verander ik de tekstkleur?

   Tekstkleur veranderen

   Selecteer het gewenste tekstobject door in het tekstobject te klikken. Om de tekstkleur in het tekstveld te veranderen, selecteert u in de teksteigenschappen onder het menu het icoon voor de tekstkleur.

   U kunt kiezen uit 28 geselecteerde kleuren of alternatief de directe RGB- (bijv. 255, 0, 0 voor rood) of Hex-waarde (bijv. FF0000 voor rood) aangeven. Bevestig de geselecteerde kleur met de button 'Accepteren'.

    

    

    

    

  • Hoe verander ik de tekstgrootte?

   Tekstgrootte veranderen

   Selecteer het gewenste tekstobject door in het tekstobject te klikken. U kunt de lettergrootte direct in de teksteigenschappen onder het menu ingeven (min. 4, max. 72) of u stelt de grootte van het tekstveld met ingedrukte muisknop op het icoon rechtsonder rondom het tekstveld in.

    

    

    

  • Hoe voeg ik een rechthoek in?

   Rechthoek invoegen

   Selecteer in het menu 'Opmaken - Vorm' en klik op het rechthoek-symbool. Trek nu met ingedrukte muisknop een rechthoek van de gewenste grootte. De grootte van de rechthoek kan achteraf nog met de gele symbolen rond de actieve rechthoek worden veranderd.

   Met een klik op het rechthoekobject worden onder het menu de objectinstellingen geopend. Daar kunt u de kleur van de vulling en de kleur en de dikte van de rand aanpassen. Verder hebt u de mogelijkheid om de hoeken van uw rechthoek af te ronden.

    

    

    

    

  • Hoe voeg ik een cirkel in?

   Cirkel invoegen

   Selecteer in het menu 'Opmaken - Vorm' en klik op het cirkel-symbool. Trek nu met ingedrukte muisknop een cirkel van de gewenste grootte. De grootte van de cirkel kan achteraf met de gele symbolen rond het actieve cirkelobject worden veranderd.

   Met een klik op het cirkelobject worden onder het menu de objectinstellingen geopend. Daar kunt u de kleur van de vulling en de kleur en de dikte van de rand aanpassen.

    

    

    

    

  • Hoe voeg ik een lijn in?

   Lijn invoegen

   Selecteer in het menu 'Opmaken - Vorm' en klik op het lijn-symbool. Trek nu met ingedrukte muisknop een lijn van de gewenste grootte. De lengte en de helling van de lijn kunnen achteraf met het gele pijl-symbool bij het actieve lijnobject worden veranderd.

   Met een klik op het lijnobject worden onder het menu de objectinstellingen geopend. Daar kunt u de kleur en de dikte van de lijn veranderen.

    

    

    

    

  • Hoe verander ik de kleur van een object?

   Objectkleur veranderen

   Selecteer het gewenste object door in het gewenste object te klikken. Onder het menu kunt u nu in de objectinstellingen de kleur van de vulling en van de rand bepalen.

   U kunt kiezen uit 28 geselecteerde kleuren of alternatief de directe RGB- (bijv. 255, 0, 0 voor rood) of Hex-waarde (bijv. FF0000 voor rood) aangeven. Bevestig de geselecteerde kleur met de button 'Accepteren'.

    

    

    

    

  • Hoe voeg ik een afbeelding in?

   Afbeelding invoegen

   U kunt in de HERMA EtikettenAssistent online willekeurige afbeeldingen gebruiken die u op uw harde schijf hebt opgeslagen. Daarvoor laadt u de afbeeldingen van uw lokale harde schijf in de HERMA EtikettenAssistent online - klaar.

   Selecteer in het menu 'Opmaken - Afbeelding' en klik om een nieuwe afbeelding te uploaden op 'Afbeelding uploaden'. Er opent een browser-venster waarin u het afbeeldingsbestand kunt bepalen. Selecteer het gewenste afbeeldingsbestand. De geselecteerde afbeelding verschijnt in het midden van uw etiket. Met een klik op de afbeelding activeert u het afbeeldingsobject en kunt u dit naar de gewenste plaats schuiven of de grootte aanpassen. Een klik op het werkblad beëindigt de invoer en deactiveert het object.

   Opmerking: De grafische formaten JPG, GIF, TIFF, BMP en PNG worden ondersteund. Let op dat uw afbeelding de maximale bestandsgrootte van 5 MB niet overschrijdt.

    

    

    

  • Hoe kan ik etiketten gelijk opmaken?

   Etiketten gelijk opmaken

   Een bijzonder eenvoudige mogelijkheid om gelijke etiketten op te maken, biedt de optie die u vindt onder 'Opmaken - Paginaweergave'. Zo hoeft u slechts één etiket op te maken en kunt u een compleet vel etiketten afdrukken.

    

    

    

    

  • Hoe kan ik etiketten individueel opmaken?

   Etiketten individueel opmaken

   In deze modus kunt u elk etiket individueel opmaken. U vindt deze optie onder 'Opmaken - Paginaweergave'.

   Het etiket waarop u zich op een bepaald moment bevindt, is in het overzicht wit geaccentueerd. Met een klik op een ander veld op het vel wisselt u van etiket.

   Etiketten die al objecten bevatten, zijn donkerblauw aangegeven. Zo kunt u bewerkte etiketten gemakkelijker terugvinden.

    

    

    

    

  • Hoe verschuif ik een object?

   Objecten verschuiven

   Activeer een object door erop te klikken. U herkent een actief object aan de omkadering met gele symbolen. Door de muisknop ingedrukt te houden, kunt u het object binnen het werkgebied verschuiven.

   Verschuift u uw object buiten het afdrukbereik, dan krijgt u een foutmelding en uw etiket krijgt een rode rand.

    

    

    

    

  • Hoe draai ik een object?

   Object draaien

   Activeer een object door erop te klikken. Uw actieve object wordt nu met gele symbolen omkaderd. Druk op het symbool met de gedraaide pijl in de rechter bovenhoek. Door de muisknop ingedrukt te houden, kunt u uw object nu draaien.

   Tip: Tegelijkertijd indrukken van de Shift-toets (hoofdlettertoets) draait het object in stappen van 15° en maakt zo een exacte rotatie mogelijk, bijv. met 45° of 90°.

    

    

  • Hoe verander ik de weergave?

   Weergave veranderen

   Links naast uw etiket vindt u een schuifregelaar die de weergave van uw werkgebied vergroot (max. 800%) of verkleint (min. 25%). Zo kunt u ook kleine etiketten comfortabel ontwerpen. De ingestelde zoomfactor wordt aangegeven als u met de muis over de regelaar gaat.

    

    

    

  • Hoe lijn ik een object uit?

   Object uitlijnen

   De rasteroptie links naast uw etiket laat u rasterlijnen voor een exacte positionering van de objecten zien. Bij het verschuiven van objecten worden deze op het raster uitgelijnd - zo kunt u met gemak meerdere objecten spelenderwijs positioneren.

   U kunt ook het object met behulp van de objecteigenschappen bij het etiket uitlijnen. Kies daarvoor het eigenschappen-symbool dat zich bij de linker benedenhoek van het object bevindt. Hier kunt u zowel de horizontale als de verticale positionering van het object instellen.

    

    

    

  • Hoe verander ik volgorde van de objectniveaus?

   Volgorde van de objectniveaus veranderen

   Activeer het gewenste object door erop te klikken. Uw actieve object wordt nu met gele symbolen omkaderd. Selecteer het symbool linksonder voor instellingen. Hier hebt u de mogelijkheid om het object met afzonderlijke niveaus te verschuiven of het object compleet naar de voorgrond dan wel naar de achtergrond te verschuiven.

    

    

    

  • Hoe pas ik de grootte van een object aan de grootte van het etiket aan?

   Object aan de grootte van het etiket aanpassen

   U kunt uw object heel eenvoudig aan de totale grootte van het etiket aanpassen. Selecteer daarvoor het gewenste object door erop te klikken. Uw actieve object wordt nu met gele symbolen omkaderd. Selecteer het symbool linksonder voor instellingen. Selecteer 'Grootte aan etiket aanpassen'. Uw object strekt zich nu over het gehele etiket uit.

   Tip: Plaats uw object op de achtergrond om uw andere objecten weer zichtbaar te maken.

    

    

    

    

  • Hoe wissel ik tussen staand formaat en liggend formaat?

   Staand formaat / liggend formaat

   U kunt elk etiket in staand of liggend formaat beschrijven, dat is met name voor etiketten op ruggen van ordners interessant. Onder 'Opmaak - Eigenschappen' kunt u heen en weer schakelen tussen staand formaat en liggend formaat.

   Tip: Het wisselen tussen 'staand' en 'liggend formaat' in de HERMA EtikettenAssistent online zorgt ervoor dat u het etiket in gedraaid aanzicht op het beeldscherm kunt opmaken. Het etikettenvel wordt desondanks op de normale wijze in de printer geplaatst, er zijn geen verdere instellingen in het afdrukvenster van de Adobe Reader noodzakelijk.

    

    

    

    

  • Hoe kopieer ik een object?

   Objecten kopiëren

   Meermaals benodigde objecten kunt u kopiëren door het kopiëren-symbool links naast uw etiket te selecteren. Het geselecteerde object wordt naar het klembord gekopieerd.

   Het zich ernaast bevindende plakken-symbool plaatst het gekopieerde object op het etiket.

   Tip: Maak gebruik van de toetsencombinatie Ctrl+C om te kopiëren en Ctrl+V om te plakken.

    

    

    

    

  • Hoe kan ik objecten wissen?

   Object wissen

   Activeer het gewenste object door in het object te klikken. Het actieve object wordt nu met gele symbolen omkaderd. Om het object te wissen, klikt u op het wissen-symbool in de linker bovenhoek of u wist het object door op de Del-toets te drukken.

    

    

    

    

  • Hoe kan ik de achtergrondkleur van mijn etiket veranderen?

   Achtergrondkleur veranderen

   U kunt aan elk etiket een andere achtergrondkleur toewijzen. Daarvoor kunt u onder 'Opmaken - Eigenschappen" kiezen uit 28 geselecteerde kleuren of alternatief de directe RGB- (bijv. 255,0,0 voor rood) of Hex-waarde (bijv. FF0000 voor rood) aangeven.

   Opmerking: Om technische redenen is het niet mogelijk om op gekleurde etiketten een witte opdruk (bijv. letters of logo) te printen.

    

    

    

    

  • Kan ik inhouden tussen twee etiketten kopiëren?

   Kopiëren van inhouden tussen etiketten

   Om inhouden tussen twee etiketten te kopiëren, moet u het doeletiket op uw harde schijf of online hebben opgeslagen. Selecteer het gewenste object en kopieer dit hetzij met het kopiëren-symbool links naast uw etiket of gebruik de toetsencombinatie 'Ctrl+C'. Sluit het etiket niet, omdat anders de informatie op het klembord wordt gewist. Open u nu uw doeletiket onder 'Bestand - Bestand van harde schijf openen/Online opgeslagen bestand openen". Met het plakken-symbool links naast uw etiket of de toetsencombinatie 'Ctrl+V' kunt u uw object invoegen. Wilt u bij het individueel opmaken inhouden tussen verschillende etiketten kopiëren, selecteer dan het gewenste object en kopieer dit hetzij met het kopiëren-symbool of met de toetsencombinatie 'Ctrl+C'. Wissel nu naar het etiket waarop het gekopieerde object moet worden ingevoegd. Voeg het object met het plakken-symbool links naast uw etiket of de toetsencombinatie 'Ctrl+V' in. Het gekopieerde object blijft op het klembord staan totdat u een nieuw object kopieert of de HERMA EtikettenAssistent online beëindigt.

    

    

    

    

 • Mail-merge
  • Hoe maak ik een mail-merge?

   Mail-merge invoegen

   Selecteer in het menu 'Mail-merge' en klik op 'Aan de slag'. In het geopende venster kunt u nu het gewenste Excel- of CSV-bestand van uw computer selecteren dat u voor de mail-merge wilt gebruiken.

   Opmerking: Let op de juiste opbouw van het bestand. De eerste regel wordt gebruikt voor de toewijzing van de wildcards. Uw Excel-bestand moet daarom in de eerste regel een kolomopschrift hebben. Let op dat de kolomopschriften zonder umlauten, spaties en speciale tekens moeten worden gemaakt.

   Het uploaden van uw bestand kan enkele ogenblikken duren. Nadat u uw bestand met succes heeft geüpload, kunt u de velden voor het etiket selecteren door de betreffende checkbox te activeren. Door dubbel te klikken op een checkbox activeert/deactiveert u alle velden. Daarbij worden de velden standaard samenhangend opgemaakt. Dat is vooral praktisch bij voornaam en achternaam of postcode en plaats. Zo worden tekstoverlappingen of onnodige spaties tussen de velden voorkomen - voor een professioneel aanzien van uw adresetiketten. Deze functie kunt u deactiveren door 'Geselecteerde velden individueel aanmaken' te selecteren. Maak zo alle benodigde mail-merge-velden op het etiket aan.

   Controleer vervolgens met de PDF-preview uw etiketten, omdat het door het vullen van de wildcards kan voorkomen dat enkele tekstvelden te klein zijn. Pas eventueel uw lay-out aan.

   U kunt de geselecteerde velden ook achteraf nog bewerken door opnieuw in het menu 'Mail-merge' te kiezen.

    

    

 • Bar-/QR-code
  • Hoe voeg ik een barcode in?

   Barcode invoegen

   Selecteer in het menu 'Barcode/QR-Code' en klik op 'Barcode'. In het geopende venster selecteert u om te beginnen het te gebruiken type barcode en voert vervolgens de gegevens in. Klik nu op 'Barcode genereren'. U kunt uw barcode evenals andere objecten op het etiket verschuiven en draaien.

   Ook bij een mail-merge kunt u een barcode invoegen. Selecteer daarvoor na het met succes uploaden van het bestand de checkbox 'Barcode/QR-Code aanmaken'. Nu kunt u bepalen voor welke velden er een barcode moet worden aangemaakt.

    

    

    

    

  • Welke typen barcodes zijn er en welke tekens mag ik gebruiken?

   Barcodetypes en toegestane tekens

   Code 25 en code 25i

   Toegestane tekens: cijfers (0-9)

   Lengte: onbegrensd

   Code 39

   Toegestane tekens: cijfers (0-9), hoofdletters (A-Z), speciale tekens (-.$/+%), spaties

   Lengte: onbegrensd

   Code 128

   Toegestane tekens: nagenoeg de gehele ASCII-tekenset incl. besturingstekens

   Lengte: onbegrensd

   EAN 2

   Toegestane tekens: cijfers (0-9)

   Lengte: 1-2 tekens

   EAN 5

   Toegestane tekens: cijfers (0-9)

   Lengte: 4-5 tekens

   EAN 8

   Toegestane tekens: cijfers (0-9)

   Lengte: 7-8 tekens

   EAN 13

   Toegestane tekens: cijfers (0-9)

   Lengte: 12-13 tekens

   UPC-A

   Toegestane tekens: cijfers (0-9)

   Lengte: 11-12 tekens

   UPC-E

   Toegestane tekens: cijfers (0-9)

   Lengte: 11-12 tekens

   Opmerking: Gebruik als bron een geldige UPC-A-code.

  • Hoe voeg ik een QR-code in?
 • Login/Registratie
  • Hoe kan ik mij registreren?

   Registratie

   Voor de registratie hebt u meerdere mogelijkheden: U kunt uzelf op de startpagina via www.herma.de/nl/service/gratis-software/herma-etikettenassistent-online.html met de grijze 'Login'-button aan de rechterkant registreren. Klik daarvoor op de button 'Registreren'. Alternatief kunt u zich ook in de geactiveerde HERMA EtikettenAssistent online in het menu via 'Registreren' aanmelden.

   Bij de eerste keer aanmelden is het noodzakelijk om enkele gegevens in te voeren. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beheer van uw persoonlijke account gebruikt. Van toepassing zijn de HERMA bepalingen ter bescherming van persoonlijke gegevens die u bij de aanmelding kunt bekijken.

   Voor de veiligheid ontvangt u per e-mail een bevestigingslink. Na het aanklikken van deze link is uw account geactiveerd en u kunt nu ook gebruik maken van de online-functies van de HERMA EtikettenAssistent online.

   Mocht u geen bevestigingsmail in uw Postvak IN vinden, kijk dan ook of deze niet in uw spammap terechtgekomen is.

   Meld u nu aan met uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord.

   Tip: U kunt de login ook opslaan, dan hoeft u zich niet telkens opnieuw aan te melden.

    

    

    

  • Hoe kan ik inloggen?
  • Hoe kan ik uitloggen?

   Logout

   Uitloggen kunt u in het menu via 'Afmelden'. Als u uw login-gegevens op uw computer had opgeslagen, worden deze eveneens gewist.

    

    

    

    

   Logout

   Uitloggen kunt u in het menu via 'Afmelden'. Als u uw login-gegevens op uw computer had opgeslagen, worden deze eveneens gewist.

    

    

    

    

   Logout

   Uitloggen kunt u in het menu via 'Afmelden'. Als u uw login-gegevens op uw computer had opgeslagen, worden deze eveneens gewist.

    

    

    

    

 • Algemeen
  • Hoe krijg ik technische ondersteuning?

   Technische hulp

   Als onze help-functie geen oplossing voor uw probleem kan bieden, neem dan met uw vraag over het programma per e-mail contact met ons op via info[at]herma.nl. Hartelijk dank!

    

    

    

  • Hoe voeg ik de EAO toe aan mijn favorieten?

   EAO toevoegen aan de favorietenlijst

   U kunt de HERMA EtikettenAssistent online heel eenvoudig in uw lijstje met browser-favorieten opnemen. Wel kan er hierbij afhankelijk van de browser sprake zijn van kleine verschillen in de werkwijze.

   Om een bladwijzer voor de EtikettenAssistent online aan te maken, klikt u in de adresregel in uw browser op het sterretje aan de rechterkant of kiest u in de instellingen in uw browser 'Bladwijzers - Bladwijzers toevoegen'.

   U hebt de HERMA EtikettenAssistent online met succes in uw lijstje met favorieten opgenomen als het sterretje in de adresregel geel is.

    

    

    

  • Hoe kan ik een ander etiket selecteren?

   Ander etiket selecteren

   Als u een ander / nog een etiket wilt opmaken, overtuig u er dan van dat u uw huidige etikettenopmaak hetzij online of op uw harde schijf voor de latere verdere bewerking hebt opgeslagen.

   Selecteer nu in het menu 'Bestand - Sluiten/Startpagina' of kies onder de taalinstelling 'Terug naar het overzicht'.

   U kunt nu een nieuw artikelnummer ingeven of een lokaal opgeslagen document openen.