Opmaakassistent

 • Wat is de Opmaakassistent en waar wordt hij voor gebruikt?

  De Opmaakassistent is een "assistent in de assistent". Hiermee kunt u snel en eenvoudig uw gewenste teksten en motieven toevoegen aan reeds ontworpen designlay-outs. Onze tip voor newbies.

 • Handleiding Opmaakassistent

  1. Kies op de openingspagina van de Etiketten Assistent Online een designlay-out en open deze via "Online opmaken". Het geselecteerde ontwerp wordt nu in de opmaakinterface geladen.

   

   

  2. Klik op het toverstok-symbool om de Opmaakassistent te openen.

   

   

  3. In de eerste stap kunt u de wildcard-teksten vervangen door de door u gewenste teksten. Klik vervolgens op 'Verder'.

   

   

  4. In het volgende venster kunt u nu de wildcard-afbeelding vervangen door de door u gewenste afbeelding. Klik vervolgens op 'Verder'.

   

   

  5. Daarna krijgt u de mogelijkheid om het door u gewenste ontwerp te kopiëren naar alle etiketten of alleen voor geselecteerde etiketten over te nemen. Klik vervolgens op 'Verder'.

   

   

  6. Het laatste venster wordt geopend. Hier kunt u uw etiketten nu direct afdrukken of terugkeren naar het opmaakscherm, om uw etiketten verder te bewerken.

Standaardfuncties en etikettenopmaak

 • Hoe voeg ik een tekst in en lijn deze uit?

  Kies de knop 'T' en klik op 'Tekstveld toevoegen'. het tekstveld-symbool. In het etiket wordt nu in de linker bovenhoek een tekstobject aangemaakt. Daarin kunt u uw tekst invoeren. Door het indrukken van de Enter-toets kunt u meerdere regels tekst maken. De grootte van het tekstobject resulteert uit de ingevoerde hoeveelheid tekst. Klikken buiten het tekstobject beëindigt de invoer. Als u het object opnieuw aanklikt, kunt u het lettertype, de lettergrootte, de letterstijl en de letterkleur in de tekstinstellingen onder de knop 'Tekstveld invoegen' wijzigen. Met ingedrukte muisknop op het tekstobject kunt u dit naar de gewenste plaats op het etiket slepen.

  Actieve tekstobjecten worden met 4 symbolen omkaderd. Met deze symbolen kunt u het tekstobject wissen (linksboven), draaien (rechtsboven), de grootte veranderen (rechtsonder) en de uitlijning en het objectniveau (linksonder) veranderen.

  Verschijnt uw etiket erg klein binnen het beeldschermaanzicht, dan kunt u met behulp van het loepsymbool '+' aan de linker kant uw werkgebied vergroten. 

  Tip: Als u bijv. in een adres de postcode en de plaats in een groter lettertype wenst, maakt u daarvoor een apart tekstveld aan. Maak gebruik van het raster, om de verschillende tekstvelden identiek uit te lijnen.

 • Hoe verander ik de lettergroote en de teksteigenschappen?

  Selecteer het gewenste tekstobject door in het tekstobject te klikken. Onder de menuknop 'Tekstveld invoegen' ziet u nu de symbolen voor de teksteigenschappen. U kunt hier het lettertype, de lettergrootte, de letterstijl en de letterkleur bewerken.

  Let op dat er per tekstveld slechts één lettergrootte mogelijk is. Wilt u graag een bepaalde tekst in een andere lettergrootte, maak dan hiervoor een apart tekstveld aan.

  Tip: Maak gebruik van het raster, om de verschillende tekstvelden identiek uit te lijnen.

 • Hoe voeg ik een vorm in en lijn deze uit?

  Kies de menuknop 'Vorm invoegen' en klik op het gewenste symbool. U kunt kiezen uit een rechthoek, een cirkel en een lijn. Trek nu met ingedrukte muisknop de vorm naar de gewenste groote.

  Actieve vormobjecten worden met 4 symbolen omkaderd. Met deze symbolen kunt u het vormobject wissen (linksboven), draaien (rechtsboven), de grootte veranderen (rechtsonder) en de uitlijning van de objecten en het objectniveau veranderen (linksonder).

   

   

   

 • Hoe verander ik de kleur van de vorm en de vormeigenschappen?

  Kies het gewenste object door erin te klikken. Onder de menuknop 'Rechthoek', 'Cirkel' of 'Lijn' kunt u nu in de objectinstellingen de kleur van de vulling en van het kader evenals de dikte van het kader, het lijntype, de hoekvorm en de hoekradius bepalen.

  U kunt kiezen uit 32 geselecteerde kleuren of alternatief de directe RGB- (bijv. 255, 0, 0 voor rood) of Hex-waarde (bijv. FF0000 voor rood) aangeven. Bevestig de geselecteerde kleur met de knop 'Sluiten'.

   

   

   

 • Hoe voeg ik een afbeelding in?

  U kunt in de HERMA EtikettenAssistent online willekeurige afbeeldingen gebruiken die u op uw harde schijf hebt opgeslagen. Daarvoor uploadt u de afbeeldingen van uw lokale harde schijf naar de HERMA EtikettenAssistent online - klaar.

  Kies de menuknop 'Afbeelding invoegen' en klik om een nieuwe afbeelding te uploaden op 'Afbeelding uploaden'. Er opent een browser-venster waarin u het afbeeldingsbestand kunt bepalen. Selecteer het gewenste afbeeldingsbestand. De geselecteerde afbeelding verschijnt in het midden van uw etiket. Met een klik op de afbeelding activeert u het afbeeldingsobject en kunt u dit naar de gewenste plaats slepen of de grootte aanpassen. Een klik op het werkblad beëindigt de invoer en deactiveert het object.

  Opmerking: De grafische formaten JPG, GIF, TIFF, BMP en PNG worden ondersteund. Let op dat uw afbeelding de maximale bestandsgrootte van 5 MB niet overschrijdt.

 • Hoe verschuif ik een object?

  Activeer een object door erop te klikken. U herkent een actief object aan de omkadering met oranje symbolen. Door de muisknop ingedrukt te houden, kunt u het object binnen het werkgebied verschuiven.

  Verschuift u uw object buiten het afdrukbereik, dan krijgt u een foutmelding en uw etiket krijgt een rode rand.

 • Hoe draai ik een object?

  Activeer een object door erop te klikken. Uw actieve object wordt nu met oranje symbolen omkaderd. Druk op het symbool met de gedraaide pijl in de rechter bovenhoek.

  Door de muisknop ingedrukt te houden, kunt u uw object nu draaien.

   

   

 • Hoe pas ik de grootte van een object aan de grootte van het etiket aan?

  U kunt uw object heel eenvoudig aan de totale grootte van het etiket aanpassen. Selecteer daarvoor het gewenste object door op het object te klikken. Uw actieve object wordt nu met oranje symbolen omkaderd. Klik op de rechter muisknop en kies 'Object uitlijnen'. Selecteer 'Grootte aan etiket aanpassen'. Uw object strekt zich nu over het gehele etiket uit.

  Tip: Plaats het object op de achtergrond, om uw andere objecten weer zichtbaar te maken.

   

   

   

 • Hoe kopieer ik een object?

  Meermaals benodigde objecten kunt u kopiëren door het 'kopiëren'-symbool links naast uw etiket te selecteren. Het geselecteerde object wordt naar het klembord gekopieerd. Het zich ernaast bevindende 'plakken'-symbool plaatst het gekopieerde object op het etiket.

  Tip: Maak gebruik van de toetsencombinatie Ctrl+C om te kopiëren en Ctrl+V om te plakken.

   

   

 • Hoe kan ik objecten wissen?

  Activeer het gewenste object door in het object te klikken. Het actieve object wordt nu met oranje symbolen omkaderd. Om het object te wissen, klikt u op het 'wissen'-symbool in de linker bovenhoek, of u wist het object door op de Del-toets te drukken als de cursor zich op het objectkader bevindt.

   

   

   

 • Hoe verander ik volgorde van de objectniveaus?

  Activeer het gewenste object door erop te klikken. Uw actieve object wordt nu met oranje symbolen omkaderd. Klik op de rechter muisknop en kies 'Objectniveau wijzigen'. Hier hebt u de mogelijkheid om het object met afzonderlijke niveaus te verschuiven of het object compleet naar de voorgrond dan wel naar de achtergrond te verschuiven.

   

   

 • Hoe verander ik de weergave?

  Links naast uw etiket vindt u twee loepsymbolen, die stapsgewijs vergroten of verkleinen. Zo kunt u ook kleine etiketten comfortabel ontwerpen.

   

   

 • Hoe kan ik de achtergrondkleur van mijn etiket veranderen?

  U kunt aan elk etiket een andere achtergrondkleur toewijzen. Gebruik daarvoor links naast het etiket de knop 'Achtergrondkleur selecteren'. U kunt kiezen uit 32 gedefinieerde kleuren of alternatief de directe RGB- (bijv. 255,0, 0, 0 voor rood) of Hex-waarde (bijv. FF0000 voor rood) aangeven.

  Opmerking: Om technische redenen is het niet mogelijk om op gekleurde etiketten een witte opdruk (bijv. letters of logo) te printen. 

   

   

   

 • Kan ik inhouden tussen twee etiketten kopiëren?

  Om inhouden tussen twee etiketten te kopiëren, moet u het doeletiket op uw harde schijf of online hebben opgeslagen. Selecteer het gewenste object en kopieer dit hetzij met het kopiëren-symbool links naast uw etiket of gebruik de toetsencombinatie 'Ctrl+C'. Sluit het etiket niet, omdat anders de informatie op het klembord wordt gewist. Open nu uw doeletiket onder 'Bestand - Bestand van harde schijf openen/Bestand online openen'. Met het plakken-symbool links naast uw etiket of de toetsencombinatie 'Ctrl+V' kunt u uw object invoegen.

  Wilt u bij het individueel opmaken inhouden tussen verschillende etiketten van hetzelfde etikettenvel kopiëren, selecteer dan het gewenste object en kopieer dit hetzij met het 'kopiëren'-symbool of met de toetsencombinatie 'Ctrl+C'. Wissel nu in de paginaweergave naar het etiket, waarop het gekopieerde object moet worden ingevoegd. Voeg het object met het 'plakken'-symbool links naast uw etiket of de toetsencombinatie 'Ctrl+V' in. Het gekopieerde object blijft op het klembord staan totdat u een nieuw object kopieert of u de HERMA EtikettenAssistent online beëindigt.

 • Hoe maak ik mijn markering ongedaan?

  U kunt uw selectie ongedaan maken door in een leeg gedeelte binnen het etiket te klikken.

 • Hoe kan ik etiketten gelijk opmaken?

  Een zeer eenvoudige mogelijkheid om identieke etiketten op te maken, biedt de optie die u rechts in de 'Paginaweergave' vindt. Kies de menuknop 'Lay-out voor alle etiketten overnemen'. Zo hoeft u slechts één etiket op te maken en kunt u een compleet vel etiketten afdrukken.

   

   

 • Hoe kan ik etiketten individueel opmaken?

  Klik daarvoor rechts in de paginaweergave op het etiket, dat u op het vel wilt opmaken.

  Het etiket waarop u zich op een bepaald moment bevindt, is in het overzicht oranje geaccentueerd. Met een klik op een ander veld op het vel wisselt u van etiket.

  Etiketten, die al objecten bevatten, zijn grijs aangegeven. Zo kunt u bewerkte etiketten gemakkelijker terugvinden.

   

   

 • Hoe wissel ik tussen staand formaat en liggend formaat?

  U kunt elk etiket in staand of liggend formaat beschrijven, dat is met name voor etiketten op ruggen van ordners interessant. Met de beide symbolen links naast het etiket kunt u heen en weer schakelen tussen staand en liggend formaat.

  Tip: Het wisselen tussen 'staand' en 'liggend formaat' in de HERMA EtikettenAssistent online zorgt ervoor dat u het etiket in gedraaid aanzicht op het beeldscherm kunt opmaken. Het etikettenvel wordt desondanks op de normale wijze in de printer geplaatst, er zijn geen verdere instellingen in het afdrukvenster van de Adobe Reader noodzakelijk.